• TWORZYMY ARCHITEKTURĘ:
  • INDYWIDUALNĄ
  • UWZGLĘDNIAJĄCĄ KONTEKST
  • WPÓŁCZESNĄ I KONSEKWENTNIE NOWOCZESNĄ
  • FUNKCJONALNĄ
  • Z ZASTOSOWANIEM PRZEMYŚLANYCH MATERIAŁÓW
  • KTÓREJ WAŻNYMI ELEMENTAMI SĄ: FORMA, PRZESTRZEŃ, ŚWIATŁO, KOLOR, WIDOK